Tietosuoja- ja rekisteriseloste

YKSITYISYYTTÄSI KUNNIOITETAAN

KalusteHeinoset-verkkokauppaan tallennetaan vain tuotteiden tilaamisen kannalta tarpeellisia henkilötietojasi, kuten sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana. Kun tilaat tuotteita, tallentuu myös nimesi, laskutusosoitteesi ja muita valitsemiasi tietoja. Tarkempi kuvaus tallennettavista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä, mukaan lukien tietojen luovuttaminen ja säilytysajat, löytyvät alta.
Voit poistattaa henkilötietosi tai muuttaa niiden käsittelyä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään alla mainitulla tavalla, edellyttäen että se on tilaus- ja toimitusehtojen sekä muun verkkokauppaa koskevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaista.

1. REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYDENOTTO

Kaluste Heinoset Oy, Y-tunnus 2149624-4
Maskuntie 226, 21250 Masku
eero.heinonen(at)kalusteheinoset.fi

2. REKISTERÖIDYT

Ne asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet KalusteHeinoset-verkkokauppaan.

3. TIETOLÄHTEET JA AUTOMATISOIDUT PÄÄTÖKSET

Tämän selosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen lähteenä on rekisteröity itse, eikä tietoja kerätä muista lähteistä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOJEN SÄILYTYS

Käsittelemme seuraavia Henkilötietojen ryhmiä:
⁃ Rekisteröityneen käyttäjän tiedot (käyttäjätunnus, salasana, sähköpostiosoite)
⁃ Yhteystiedot laskutusta ja toimitusta varten (asiakkaan nimi ja osoite pakollisina, vapaavalintaisesti myös asiakasyrityksen nimi ja asiakkaan puhelinnumero)
⁃ Verkkomaksutiedot (maksuturva)
⁃ Tilaushistoria
⁃ Lokitiedot

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan meillä on siihen tässä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve. Lisäksi lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:
⁃ Kuluttajakauppaa koskevat vastuut
⁃ Kirjanpitolaki (määrittelee tiedolle säilytysajat riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja)
⁃ Säännölliset varmuuskopiot verkkokaupan tietokannoista henkilötietojen turvaamiseksi ja virhetilanteiden korjaamiseksi lain edellyttämällä tavalla

 5. TIETOJEN LUOVUTUS JA SUOJAUS

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä ja käsittelyltä. Tietoja säilytetään Suomessa ja niiden käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Verkkokaupassamme on käytössä Maksuturva-maksupalvelu, jonka Tietosuojaselosteen löydät Maksuturva Oy:n sivuilta osoitteesta: www.maksuturva.fi
Lisäksi käytämme Google Analytics -palvelua, johon ip-osoitteet menevät anonymisoituina.

6. TIETOJENKÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaan tekemän tilauksen loppuunsaattaminen ja toimitus, sekä mahdollisesti yhteydenpito asiakkaisiin.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:
⁃ Oikeus tietää käsittelemmekö ylipäänsä sinua koskevia henkilötietoja ja jos käsittelemme, niin mitä henkilötietoja käsittelemme ja miten.
⁃ Oikeus pyytää meiltä sinua koskevien tietojen oikaisemista ja poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tietyin rajoituksin.
⁃ Oikeus saada omat henkilötietosi meiltä jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
⁃ Oikeus valittaa tekemästämme henkilötietojesi käsittelystä tietosuojaviranomaiselle, jonka yhteystiedot löydät seuraavalta sivustolta: www.tietosuoja.fi

8. EVÄSTEET

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa mm. tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

Tilatessasi tuotteita on kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat välttämättömiä verkkokaupan luotettavan toimivuuden kannalta.